gro
morot
tunga
skära beta

Vad är Måltidspedagogik?

Måltidspedagogik är lärandet om och med mat och måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö kan du få inspiration och kunskap om hur man kan öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt!

 

PÅ GÅNG

Forskning har visat att kramdjur/dockor kan locka barnen att svara på frågor eller diskutera på ett mer otvunget sätt än om vuxna ställer motsvarande frågor. 

Vilket kramdjur föreslår du ska bli assisterande måltidspedagog? Lämna ditt förslag på Läromats Facebooksida så har du chansen att vinna valfri webb-utbildning i Måltidspedagogik

 

 

 

Utbildningar

Är ni en kommun, stadsdelsförvaltning eller rektorsområde som vill hålla en utbildning för era medarbetare?

Kontakta Hanna@laromat.se