På GÅNG

Måltidspedagogik i förskolan

Finns att beställa på Gothia Fortbildning AB

"Personal inom förskolan bidrar med erfarenheter och tankar och alla aktiviteterna är välplanerade, instruktiva och har en faktaruta till pedagogen. Måltidspedagogik i förskolan för in flera dimensioner i hur vi kan förhålla oss till vår föda och den ger mycket bränsle till arbetet för folkhälsan."

                                                                                                                                                                            Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 1, 2018.

Webb-baserade utbildningar

Det är stor efterfrågan över hela landet  på utbildningar i måltidspedagogik, därför kommer vi även att erbjuda utbildningarna digitalt from våren 2018.  Dessa utbildningar motsvarar våra fysiska utbildningar, men eftersom deltagarna själva måste planera med för- och efterarbete, genomföra övningar samt diskutera i grupp bör ni räkna med att varje utbildning tar 6-8 timmar. Men de ligger utspridda över ca 2,5 vecka så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion alternativt att man lämnar in skriftlig reflektion.

 Start 26 mars 

  • Pedagogisk måltid [Anmälan stängd]
  • Från jord till bord [Anmälan stängd]
  • Kökets naturvetenskap[Anmälan stängd]

Start 16 april

  • Sapere

Start 23 april 

  • Frukt & Grönt

Start 30 april 

  • Steg för steg

Dessa sex webb-baserade utbildningar kostar per utbildning 950 kr exl moms och man anmäler sig via webb-formuläret under fliken "Utbildningar"

Parallellt med dessa kan man även gå vår handledarutbildning för att bli diplomerad måltidspedagogog.

Är din kommun intresserad av att arrangera några av våra utbildningar på plats så går även det bra! Kontrakta i så fall Hanna Sepp hanna@laromat.se eller ring 070 7483575 alternativt kontakta  Måltid Sverige, RISE Jordbruk och Livsmedel, Elin Backlund , 0105166670