På GÅNG

  Morgonmys är ett brädspel med syfte att barn ska lära sig vad en bra frukost kan bestå av och sedan att göra den på riktigt, om de vill och får möjlighet. Dessutom lär de sig att vänta på sin tur och acceptera tärningens utfall och att namnge 6 olika färger och 21 olika livsmedel. Under fliken "Våra produkter" finns recept kopplat till spelet. Recepten är anpassade för barn från 3 år och uppåt enligt steg-för-steg-metoden.  Hur recepten kan användas i förskolan kan du läsa i boken nedan.

 

 

            

 

Måltidspedagogik i förskolan. Ett lustfyllt lärande.

Finns att beställa på Gothia Fortbildning AB

"Personal inom förskolan bidrar med erfarenheter och tankar och alla aktiviteterna är välplanerade, instruktiva och har en faktaruta till pedagogen. Måltidspedagogik i förskolan för in flera dimensioner i hur vi kan förhålla oss till vår föda och den ger mycket bränsle till arbetet för folkhälsan."

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 1, 2018.

   

Webb-baserade utbildningar

Det är stor efterfrågan över hela landet  på utbildningar i måltidspedagogik, därför erbjuder vi utbildningarna digitalt from våren 2018.  Dessa utbildningar motsvarar våra fysiska utbildningar, men eftersom deltagarna själva måste planera med för- och efterarbete, genomföra övningar samt diskutera i grupp bör ni räkna med att varje utbildning tar 6-8 timmar. De ligger utspridda över ca 2 veckor så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion alternativt att man lämnar in skriftlig reflektion.

Mer info och anmälan.

Är din kommun intresserad av att arrangera några av våra utbildningar på plats så går även det bra! Kontrakta i så fall Hanna Sepp hanna@laromat.se eller ring 070 7483575 alternativt kontakta  Måltid Sverige, RISE Jordbruk och Livsmedel, Elin Backlund , 0105166670