UTBILDNINGAR I MÅLTIDSPEDAGOGIK

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen för förskolan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt.

Mål

 • Att skapa förutsättningar att integrera mat och måltider som en del av den pedagogiska verksamheten
 • Att skapa förutsättningar till samarbete mellan måltidspersonal och pedagogisk personal på förskolan
 • Att sprida kunskap kring hur förskolan kan arbeta med måltidspedagogik

Vi erbjuder numera våra fördjupningsutbildningar även via webben. Dessa utbildningar motsvarar våra fysiska utbildningar. De ligger utspridda över knappt 2 veckor så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Effektiv tid som behöver läggas ner på respektive kurs beräknar vi till ca 6-8 tim. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion (45 min) alternativt att man lämnar in skriftlig reflektion.

Observera att samma kurs ges vid flera olika tillfällen- scrolla ner i listan och se vilket datum som passar dig bäst!

Anmälan

12.1.1 Indesign CS5 - Grund

2. Frukt & Grönt med färg 7 okt - 17 okt

 • Datum: 7 oktober - 17 oktober
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg.

Anmälan

2. Frukt & Grönt med färg 7 okt - 17 okt

23 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 21 okt -31 okt

 • Datum: 21 oktober - 31 oktober
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att en vuxen måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt.

Anmälan

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 21 okt -31 okt

18 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

5. Från jord till bord 14 okt - 25 okt

 • Datum: 14 oktober - 25 oktober
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info:
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Att se ett frö gro och växa till en planta som sedan går att äta är fascinerande för både stora och små. Barnen får en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet fungerar ”från jord till bord”. Det skapas möjligheter för barnen att ställa hypoteser och introducera naturvetenskapliga begrepp på ett naturligt sätt. Det behöver varken vara krångligt eller dyrt att sätta igång ett odlingsprojekt och det går alldeles utmärkt att odla året om. Utbildningen fokusera på hur man kan arbeta med kretsloppet och hur man kan odla både inne och ute och inspirera till hur barnen kan tillaga det de odlat. Nästa kurstillfälle: 18 november

Anmälan

5. Från jord till bord 14 okt - 25 okt

19 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

6. Kökets naturvetenskap och teknik 4 nov - 15 nov

 • Datum: 4 november - 15 november
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info:
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen genom lek och aktivitet tillsammans med förskollärarna. Genom vardagliga aktiviteter, som exempelvis matlagning får barnen iaktta likheter och olikheter, beskriva och jämföra och ordna och se mönster i olika fenomen. Med hjälp av det som sker i köket, kan man skapa en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp samtidigt som man väcker nyfikenhet att våga smaka och prova nya livsmedel. Utbildningen fokuserar på naturvetenskapliga experiment med hjälp av livsmedel där experimenten sätts i ett sammanhang i relation till förskolan måltider. Nästa kurstillfälle: 2 december

Anmälan

6. Kökets naturvetenskap och teknik 4 nov - 15 nov

19 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

7. Måltidspedagogik i praktiken - handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog

 • Datum: Januari 2020 - Maj 2020
 • Plats: Distans
 • Övrig Info:
 • Pris: 11 250 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. De involveras i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och får lära sig laga mat. Deras självförtroende växer liksom intresset för att äta mer frukt och grönt, ja till och med att odla grönsaker eller hjälpa kocken i köket. I utbildningen Måltidspedagogik i praktiken är fokus på hur och varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Utbildningen genomförs på webben och examinationen sker i form av ett fysiskt seminarium. Plats för seminariet fastställs senare. Deltagarna praktiserar måltidspedagogik i praktiken på sina respektive förskoleavdelning under tio-tolv veckor. Under tiden ska processen dokumenteras med hjälp av bilder och reflekterande veckorapport. Förkunskapskrav: Våra fördjupningsutbildningar - Sapere- metoden, Frukt & Grönt med färg, Laga mat och baka med steg-för-steg-metoden, Den pedagogiska måltiden, Från jord till bord samt Kökets naturvetenskap och teknik

Anmälan

7. Måltidspedagogik i praktiken - handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog

7 platser kvar av 8

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

4. Den pedagogiska måltiden 4 nov - 14 nov

 • Datum: 4 november - 14 november
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Måltiden är en vardaglig situation som sker både i hemmet och på förskolan. Kanske är den så vanlig och alldaglig att de normer som verkar här riskerar att förbli oreflekterade och osynliga. Det är en rutinsituation och ett outnyttjat ”mellanrum” i den pedagogiska verksamheten och som i första hand förknippats med omsorg och inte lärande. Ett ”mellanrum” som tar två till tre timmar om dagen. Genom att sätta måltiden i fokus och ta ett helhetsgrepp med tydliga mål så blir måltiden utan stress och tillfällen till samtal mellan vuxna och barn i lugn och ro.

Anmälan

4. Den pedagogiska måltiden 4 nov - 14 nov

22 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

5. Från jord till bord 18 nov - 28 nov

 • Datum: 18 november - 28 november
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Att se ett frö gro och växa till en planta som sedan går att äta är fascinerande för både stora och små. Barnen får en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet fungerar ”från jord till bord”. Det skapas möjligheter för barnen att ställa hypoteser och introducera naturvetenskapliga begrepp på ett naturligt sätt. Det behöver varken vara krångligt eller dyrt att sätta igång ett odlingsprojekt och det går alldeles utmärkt att odla året om. Utbildningen fokusera på hur man kan arbeta med kretsloppet och hur man kan odla både inne och ute och inspirera till hur barnen kan tillaga det de odlat.

Anmälan

5. Från jord till bord 18 nov - 28 nov

23 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

6. Kökets naturvetenskap och teknik 2 dec - 12 dec

 • Datum: 2 december - 12 december
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 950 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen genom lek och aktivitet tillsammans med förskollärarna. Genom vardagliga aktiviteter, som exempelvis matlagning får barnen iaktta likheter och olikheter, beskriva och jämföra och ordna och se mönster i olika fenomen. Med hjälp av det som sker i köket, kan man skapa en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp samtidigt som man väcker nyfikenhet att våga smaka och prova nya livsmedel. Utbildningen fokuserar på naturvetenskapliga experiment med hjälp av livsmedel där experimenten sätts i ett sammanhang i relation till förskolan måltider.

Anmälan

6. Kökets naturvetenskap och teknik 2 dec - 12 dec

23 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

1. Sapere-metoden 20 jan- 31 jan

 • Datum: 20 jan - 31 jan
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 050 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat.

Anmälan

1. Sapere-metoden 20 jan- 31 jan

16 platser kvar av 16

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

2. Frukt & Grönt med färg 3 feb - 14 feb

 • Datum: 3 februari - 14 februari
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 050 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg.

Anmälan

2. Frukt & Grönt med färg 3 feb - 14 feb

16 platser kvar av 16

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 17 feb - 28 feb

 • Datum: 17 februari - 28 februari
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 050 kr exkl moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att en vuxen måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt.

Anmälan

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 17 feb - 28 feb

16 platser kvar av 16

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.