I teori och praktik                       

Måltidspedagogik är ett förhållningssätt som kan genomsyra verksamheten på förskolan. Idag äter många barn i Sverige fler måltider på vardagen i förskolan än hemma. Det är mycket tid som går åt till måltiderna - allt från att plocka fram och städa undan till att sitta ner i lugn och ro och äta. I de nya råden för förskolans måltider från Livsmedelsverket kan du läsa mer om vikten av att integrera måltidens alla delar i den pedagogiska verksamheten. Du kan ladda ner den här:

Bra måltider i förskolan.

I samband med revideringen av råden gjordes en litteraturgenomgång av Hanna Sepp och hennes kollegor på Högskolan Kristianstad kring hur förskola och skola kan främja goda matvanor bland barn och unga med fokus på barns smakutveckling och måltidspedagogik. Du kan ladda ner den här:

Barns matvanor ur ett sensoriskt och pedagogiskt perspektiv.

Läromats utbildningar och material vilar på såväl forskning som beprövad erfarenhet. För att kunna arbeta långsiktigt med måltidspedagogik visar Hannas forskning att samarbete mellan kök och avdelningar är a och o. Dessutom är det viktigt med en stöttande organisation (många kockar och pedagoger har olika chefer), kunskap och pedagogiska verktyg. Vill du läsa mer om Hannas forskning kan du läsa här:

Food as a tool for learning.

2015 startade vi vår första handledarutbildning till diplomerad Måltidspedagog med sex kockar och sex pedagoger. Syftet med handledarutbildningen är bl. a. att deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna inspirera och handleda sina kollegor i måltidspedagogik. En av dem som gick utbildningen är Petter Jonsson från Uddevalla. Läs mer om Petter och hans kollegor här:

Uddevallas inspiratörer i Måltidspedagogik.

Idag arbetar merparten av Uddevalla kommuns förskolor med måltidspedagogik. 2017 var det dessutom satt som ett mål från Barn- och utbildningsnämnden att alla kommunens förskolor ska arbeta med måltidspedagogik. Vill du läsa mer om Uddevalla kan läsa vidare här:

Broschyr måltidspedagogik - kök

Broschyr måltidspedagogik - förskola