Varför är det viktigt att arbeta med måltidspedagogik?

Förskolans läroplan (började gälla juli -19): Stor fokus på hälsa & hållbarhet och utbildning. Måltiderna är omskrivna för första gången i läroplanstexten. Om förskolan ska kunna utbilda så måste personalen ha kunskap.

Ansvar: Många barn går i förskolan och äter merparten av sina vardagsmåltider där. Föräldrarna överlämnar därmed en del av ansvaret till förskolan för att skapa goda matvanor.

Hälsa: Det finns ett starkt samband mellan en hög köttkonsumtion och en lågt intag  frukt & grönsaker och välfärdssjukdomar. Och tvärt om. För att barnen ska kunna äta tillräckligt mycket frukt & grönt måste de äta det till varje måltid. Detta är något som barnen behöver lära sig.

Miljö: ca 25% av växthusgaserna kommer från livsmedelsproduktionen.  För att minska detta behöver vi öka konsumtionen av frukt & grönt och minska konsumtionen av kött. Barnen behöver lära sig att tycka om baljväxter, rotfrukter och grönsaker.

Tid 1: Måltiderna tar ca 2-3 timmar om dagen. Tid som idag klassificeras som rutinsituation och som tar tid från verksamheten. Det är en outnyttjad resurs för lärande.

Tid 2: All planerad pedagogisk verksamhet tar tid. Måltidspedagogik, där man använder mat och livsmedel som ett material, tar inte mer tid än något annat. Måltidspedagogik är inte ett projekt eller tema utan det är ett förhållningsätt med utgångspunkt i att skapa goda matvanor utifrån hälsa och miljö.

Kunskap: Som allt annat så krävs det kunskap. Läromat erbjuder 6 olika webb-utbildningar samt handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog. Dessa går man med fördel tillsammans – gärna en kock och en pedagog. 

Pengar: Vill man satsa på att ha diplomerade måltidspedagoger i kommunen så att de i sin tur kan handleda sina kollegor? Även om kostnaden kan te sig högt per person så är tanken att deras kunskap ska komma till gagn för betydligt fler. Flera kommuner har sökt pengar hos omställningsfonden men det brukar också finnas regionala och kommunala fonder, se Länsstyrelsen


Är din kommun intresserad av att arrangera några av våra utbildningar på plats så går även det bra! Kontrakta i så fall Hanna Sepp
hanna@laromat.se eller ring 070 7483575