EN MÅLMEDVETEN LEK - FRÅN ORD TILL BORD

Var kan man hitta goda matvanor?

Växer de på träd eller buskar?

Bor de i skogen eller under jorden?

Eller finns de kanske i bruna pillerburk med vita lock?

Javisst, kan man undra?!

Utbildningsföretaget Läromat har som mål att på ett lekfullt och lättsamt sätt så de första fröna till hälsosamma och hållbara matvanor hos barn i tidig ålder. För att det ska bli en naturlig del i deras uppväxt. Verktyget heter Måltidspedagogik och utgår från barnens naturliga nyfikenhet och skaparglädje där maten och måltiden blir ett gränsöverskridande pedagogiskt instrument.

GODA MATVANOR HANDLAR OM ATT UPPLEVA BRA MAT PÅ RIKTIGT!

Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid. Vårt fokus är yngre barn och vägen till vårt mål och vår målgrupp är pedagoger, kockar och övrig berörd personal inom förskolan. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. De involveras i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och får lära sig laga mat. Deras självförtroende växer liksom intresset för att äta mer frukt och grönt, ja till och med att odla grönsaker!

I verktyget Måltidspedagogik ingår utbildningsmaterial, handledarprogram och rådgivning baserat på väl beprövade metoder i praktiken och med koppling till forskning och vetenskap. Till barnen har vi tagit fram enkla brädspel med recept som barnen varit med att testa. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt.

TOG MÅLTIDSPEDAGOGIKEN TILL SVERIGE

Första gången måltidspedagogik nämns i litteraturen är troligtvis i en dansk rapport från 2007 som tar upp begreppet i samband med utbildning om näringslära. I Sverige blev måltidspedagogik känt genom Hanna Sepps bok ”Måltidspedagogik- mat- och måltidskunskap i förskolan” från 2013. Hannas tolkning av måltidspedagogik blev betydligt vidare där fokus är på att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Hanna Sepp är universitetslektor i mat och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad  och grundare samt VD i Läromat AB.