REPORTAGE

 Här kan ni läsa ett axplock från några av dem som vi har utbildat runt om i landet i måltidspedagogik.

Uddevalla kommun

I Uddevalla kommun pågick under tre år en fortbildningsinsats i måltidspedagogik för alla förskolor. Det var ett politiskt satt utvecklingsmål som ett led att skapa goda matvanor hos förskolebarnen i kommunen. Idag är det ett förhållningssätt som genomsyrar verksamheten i flera av förskolorna.

 

Göteborgs stad. Lärande hållbara måltider.

Lärande Hållbara Måltider är en stödfunktion inom Göteborgs Stad som riktar sig till skolor och förskolor i alla stadsdelar. Verksamheten ska fungera som ett stöd för att nå stadens miljömål och hållbarhetsmålen i läroplanen. De har under flera år satsat på kompetensutveckling inom barn och hållbara matvanor.

 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Under läsåret 2017-2018 utbildades alla förskolor i måltidspedagogik med ett särskilt fokus på hållbara matvanor och ett interkulturellt förhållningsätt.

Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har sedan ett par år tillbaka två diplomerade måltidspedagoger (en kock och en pedagog) som handleder övriga förskolor. Förskolorna som deltar handleds vid sex olika tillfällen då pedagogerna och kockerna får arbeta med olika teman.

 

Helsingborgs stad

 

Falköpings kommun

 

Mölndals stad

 

Staffanstorps kommun

 

Malmö stad

 

Eskilstuna kommun

 

Vadstena kommun

 

Nyköpings kommun

 

Gislaveds kommun