UTBILDNINGAR I MÅLTIDSPEDAGOGIK

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen för förskolan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt.

Mål

 • Att skapa förutsättningar att integrera mat och måltider som en del av den pedagogiska verksamheten
 • Att skapa förutsättningar till samarbete mellan måltidspersonal och pedagogisk personal på förskolan
 • Att sprida kunskap kring hur förskolan kan arbeta med måltidspedagogik

Vi erbjuder numera våra fördjupningsutbildningar även via webben. Dessa utbildningar motsvarar våra fysiska utbildningar. De ligger utspridda över knappt 2 veckor så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Effektiv tid som behöver läggas ner på respektive kurs beräknar vi till ca 6-8 tim. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion (45 min) alternativt att man lämnar in skriftlig reflektion. 

Kurslitteraturen till våra webbkurser är: Sepp, H. (2017). Måltidspedagogik i förskolan: ett lustfyllt lärande. (Första upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning. 

Observera att samma kurs ges vid flera olika tillfällen- scrolla ner i listan och se vilket datum som passar dig bäst!

För att få intyg på kursen krävs att du dels har gjort övningarna kopplat till kursen samt deltagit i en gruppdiskussion alt lämnat in en skriftlig reflektion. Gruppdiskussionen varar ca 45 min och är antingen torsdag eller fredag andra veckan kl 13.00.

 

Anmälan

12.1.1 Indesign CS5 - Grund

Måltidspedagogik i praktiken - handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog

 • Datum: 14 Feb 2022 -
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Förkunskapskrav utbildningarna 1-6
 • Pris: 12 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. De involveras i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och får lära sig laga mat. Deras självförtroende växer liksom intresset för att äta mer frukt och grönt, ja till och med att odla grönsaker eller hjälpa kocken i köket. I utbildningen Måltidspedagogik i praktiken är fokus på hur och varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Utbildningen genomförs på webben och examinationen sker i digital form. Examination kan även ske på ett seminarium eller motsvarande (kostnad för detta är ej inkluderat i priset). Deltagarna praktiserar måltidspedagogik i praktiken på sina respektive förskoleavdelning under tio-tolv veckor. Under tiden ska processen dokumenteras med hjälp av bilder och reflekterande veckorapport. Förkunskapskrav: Våra fördjupningsutbildningar - Sapere- metoden, Frukt & Grönt med färg, Laga mat och baka med steg-för-steg-metoden, Den pedagogiska måltiden, Från jord till bord samt Kökets naturvetenskap och teknik. Dessa utbildningar kan även läsas parallellt med handledarutbildningen.

Anmälan

Måltidspedagogik i praktiken - handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog

11 platser kvar av 16

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

1. Sapere-metoden 7-18 feb

 • Datum: 7 feb - 18 feb
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat. Gruppdiskussion: 18 februari kl 13.00-13.45

Anmälan

1. Sapere-metoden 7-18 feb

11 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

2. Frukt & Grönt med färg 21 feb- 4 mars

 • Datum: 21 februari - 4 mars
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg. Gruppdiskussion 4 mars 13.00 -13.45

Anmälan

2. Frukt & Grönt med färg 21 feb- 4 mars

22 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 7-18 mars

 • Datum: 7 mars - 18 mars
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att en vuxen måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt. Gruppdiskussion 18 mars 13.00-13.45

Anmälan

3. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden 7-18 mars

19 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

4. Den pedagogiska måltiden 21 mars -1 april

 • Datum: 21 mars - 1 april
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Måltiden är en vardaglig situation som sker både i hemmet och på förskolan. Kanske är den så vanlig och alldaglig att de normer som verkar här riskerar att förbli oreflekterade och osynliga. Det är en rutinsituation och ett outnyttjat ”mellanrum” i den pedagogiska verksamheten och som i första hand förknippats med omsorg och inte lärande. Ett ”mellanrum” som tar två till tre timmar om dagen. Genom att sätta måltiden i fokus och ta ett helhetsgrepp med tydliga mål så blir måltiden utan stress och tillfällen till samtal mellan vuxna och barn i lugn och ro. Gruppdiskussion 1 april 13.00-13.45

Anmälan

4. Den pedagogiska måltiden 21 mars -1 april

24 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

5. Från jord till bord 4-14 april

 • Datum: 4 april - 14 april
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Att se ett frö gro och växa till en planta som sedan går att äta är fascinerande för både stora och små. Barnen får en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet fungerar ”från jord till bord”. Det skapas möjligheter för barnen att ställa hypoteser och introducera naturvetenskapliga begrepp på ett naturligt sätt. Det behöver varken vara krångligt eller dyrt att sätta igång ett odlingsprojekt och det går alldeles utmärkt att odla året om. Utbildningen fokusera på hur man kan arbeta med kretsloppet och hur man kan odla både inne och ute och inspirera till hur barnen kan tillaga det de odlat. Gruppdiskussion 14 april 13.00-13.45

Anmälan

5. Från jord till bord 4-14 april

20 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

6. Kökets naturvetenskap och teknik 25 april-6 maj

 • Datum: 6 dec - 16 dec
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen genom lek och aktivitet tillsammans med förskollärarna. Genom vardagliga aktiviteter, som exempelvis matlagning får barnen iaktta likheter och olikheter, beskriva och jämföra och ordna och se mönster i olika fenomen. Med hjälp av det som sker i köket, kan man skapa en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp samtidigt som man väcker nyfikenhet att våga smaka och prova nya livsmedel. Utbildningen fokuserar på naturvetenskapliga experiment med hjälp av livsmedel där experimenten sätts i ett sammanhang i relation till förskolan måltider. Gruppdiskussion 6 maj 13.00-13.45

Anmälan

6. Kökets naturvetenskap och teknik 25 april-6 maj

23 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.

Sapere-metoden i grundskolan 14-25 feb

 • Datum: 14 februari - 25 februari
 • Plats: webb-baserad
 • Övrig Info: Avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Pris: 1 250 kr ex moms
Mer info Anmälan
Om kursen:

Grundtanken med Sapere-metoden är att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på elevernas villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Sapere är en metod där elevernas sensoriska förmåga och språk övas, det vill säga hur vi upplever hur grundsmaker och sinnena samverkar och påverkar varandra. Kursen har ett extra fokus på grundskolans restaurang och fritidshemmets verksamhet. Med hjälp av skolrestaurangens salladsbuffé utmanas eleverna till att våga smaka fler sallader och grönsaker efter säsong. Inom fritidsverksamheten kan skolrestaurangens arbetet fortsätta eller så är det helt fristående projekt. Även grundlärare inom t ex svenska, biologi och hem- och konsumentkunskap kan med fördel integrera sapere-metoden som ett värdefullt redskap i undervisningen. Gruppdiskussion 25 feb 13.00-13.45

Anmälan

Sapere-metoden i grundskolan 14-25 feb

24 platser kvar av 24

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning två veckor innan kursstart faktureras.