ANMÄLAN TILL UTBILDNINGARNA ÄR STÄNGD PGA AV FLYTT TILL NY HEMSIDA!

Anmäl dig till Hanna@laromat.se 

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen för förskolan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt.

Mål

  • Att skapa förutsättningar att integrera mat och måltider som en del av den pedagogiska verksamheten
  • Att skapa förutsättningar till samarbete mellan måltidspersonal och pedagogisk personal på förskolan
  • Att sprida kunskap kring hur förskolan kan arbeta med måltidspedagogik

Vi erbjuder numera våra fördjupningsutbildningar även via webben. Dessa utbildningar motsvarar våra fysiska utbildningar. De ligger utspridda över knappt 2 veckor så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Effektiv tid som behöver läggas ner på respektive kurs beräknar vi till ca 6-8 tim. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion (45 min) alternativt att man lämnar in skriftlig reflektion. 

Kurslitteraturen till våra webbkurser är: Sepp, H. (2017). Måltidspedagogik i förskolan: ett lustfyllt lärande. (Första upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning. 

Observera att samma kurs ges vid flera olika tillfällen- scrolla ner i listan och se vilket datum som passar dig bäst!

För att få intyg på kursen krävs att du dels har gjort övningarna kopplat till kursen samt deltagit i en gruppdiskussion alt lämnat in en skriftlig reflektion. Gruppdiskussionen varar ca 45 min och är antingen torsdag eller fredag andra veckan kl 13.00.

 

Anmälan

12.1.1 Indesign CS5 - Grund